Home

Cookie- og Privatlivspolitik

BRUGERVILKÅR for tilmelding og betaling til arrangement/stævne arrangeret af arrangøren gennem tilmeldings- og betalingssystemet Turnering.com
Cookie- og Privatlivspolitik
 1. 1. Generelt
  • Cookie- og Privatlivspolitiken i dette afsnit beskriver, hvorledes Turnering.com ApS (Turnering.com), og Arrangøren indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med tilmeldingen til et arrangement/stævne udbudt via Turnering.com.
  • Arrangøren er dataansvarlig og Turnering.com er databehandler. Du kan henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontaktoplysningerne er anført nedenfor under afsnittet "Dine rettigheder" punkt "Retten til indsigelse".
 2. 2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til
  • Behandling af de indtastede oplysninger
   • 1. Ved tilmelding og betaling til et arrangement/stævne bliver de indtastede oplysninger overført og gemt i Turnering.com's system, hvor Arrangøren har adgang til oplysningerne.
   • 2. Til dette arrangement/stævne har Arrangøren krævet følgende oplysninger på deltagerne: Fornavn, Efternavn, E-mail.

    Bliver der udført en betaling registreres adresse, telefonnummer og eventuelt betalingskortoplysninger på betaleren. Er deltager og betaler to forskellige personer, skal navn og e-mail også oplyses på betaleren.

    Oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger samt hvilket arrangement/stævne der er købt, er nødvendige for, at Arrangøren kan opfylde aftalen om deltagelse i arrangementet/stævnet. De øvrige oplysninger har Arrangøren anmodet om for at kunne administrere tilmeldingen og fundet relevant for og knyttet til det pågældende arrangement/stævne. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

   • 3. De indtastede oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement/stævne og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling, ændring eller aflysning, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse betingelser.
  • Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden Turnering.com
   • 1. Hjemmesiden Turnering.com anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer, når den laver forespørgsler til en hjemmeside. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke dig som bruger, men derimod din computer.

    Der anvendes kun tekniske cookies på hjemmesiden. De tekniske cookies anvendes med det formål at få hjemmesiden til at fungere. Du kan ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies. De tekniske cookies bliver automatisk slettet af din browser når du lukker din browser session.

   • 2. Når du benytter hjemmesiden Turnering.com, bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om de forespørgsler din browser sender til hjemmesiden. Arrangøren og Turnering.com kan derfor se, hvilke sider din browser har besøgt på hjemmesiden. Loggen bruges til at Arrangøren kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende anvender systemet for således at kunne optimere tilmeldingsprocessen til arrangement/stævner og omtalen af arrangement/stævner.

    Vi registrerer ikke personlige oplysninger om dig i loggen. Hvis du tilmelder dig et arrangement/stævne, bliver din computers forespørgsler knyttet sammen med de personlige oplysninger, du giver i forbindelse med tilmeldingen. I afsnit 10.4 kan du se hvornår dine personlige oplysninger bliver slettet. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden Turnering.com, er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

  • Behandling af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker mv. per e-mail
   • 1. Når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykkere eller lignende per e-mail fra Turnering.com, kan der blive foretaget en registrering af, hvorvidt du har modtaget og åbnet den fremsendte e-mail. Registreringen foretages for at arrangøren kan sikre, at du har modtaget og set den pågældende e-mail.

    Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelse, rykker mv. er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

 3. 3. Modtagere af personoplysninger
  • Turnering.com sælger ikke dine registrerede personoplysninger til tredjemand.
  • Arrangøren og Turnering.com videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand, medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser, eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev, eller at billeder eller videoer med dig må anvendes på sociale medier. Du kan altid tilbagetrække det samtykke, du har givet igennem Turnering.com. Hvordan samtykket trækkes tilbage, vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.
  • For at kunne varetage din tilmelding igennem Turnering.com vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes, er blandt andet betalingsformidlere og de samarbejdspartnere der benytter data på Arrangørens ordre i forhold til afvikling af arrangementet/stævnet. Hvis Arrangøren kontakter dig omkring arrangementet/stævnet via SMS, vil en udbyder af en SMS-gateway blive anvendt. Derudover vil en telefonudbyder blive anvendt ved telefoniske henvendelser.
  • Betalingskortsoplysninger håndteres gennem de autoriserede betalingssystemer Nets, Clearhaus og QuickPay. Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og kontrolkode (CVC) hos betalingssystemet, overføres informationerne dertil i krypteret form. Turnering.com har ikke adgang til de indtastede kortoplysninger (Kortnummer, udløbsdato, og CVC kode).
  • Arrangøren kan desuden videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til brug for afvikling af arrangementet/stævnet samt til de øvrige tilmeldte deltagere af arrangement/stævnet, hvis "interesseafvejningsreglen" efter en konkret vurdering er opfyldt.
 4. 4. Sletning af personlige oplysninger
  • Hvis der er betalt for tilmeldingen, opbevares betalingsoplysninger til udgangen af kalenderåret plus 5 år i henhold til gældende lovgivning.
  • Alle øvrige personoplysninger slettes som standard 2 år efter arrangement/stævnet er afsluttet.
 5. 5. Sikkerhed
  • Turnering.com har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
  • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
  • Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.
 6. 6. Dine Rettigheder
  • Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.
  • Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:
   • 1. Retten til indsigt i egne personoplysninger

    Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Arrangørens persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger.

   • 2. Retten til berigtigelse

    Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, kan Arrangøren havde gjort det muligt for dig at korrigere de oplysninger, du har angivet direkte hos Turnering.com via et link i den fremsendte tilmeldingsbekræftelse. Har Arrangøren ikke gjort dette muligt for dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

   • 3. Retten til sletning

    I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

   • 4. Retten til begrænsning af behandling

    Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte, eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

   • 5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

    Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

   • 6. Retten til indsigelse

    Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Arrangøren, se kontaktoplysningerne nedenfor. Arrangøren vil efter din henvendelse undersøge, om betingelserne for din henvendelse er opfyldt, og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

  • Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.
  • Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

   Datatilsynet,
   Carl Jacobsens Vej 35
   2500 Valby
   Tlf.: +45 33 19 32 00
   Fax: +45 33 19 32 18
   Mail: [email protected]