Home

Tilmeldingsbetingelser

BRUGERVILKÅR for tilmelding og betaling til arrangement/stævne arrangeret af arrangøren gennem tilmeldings- og betalingssystemet Turnering.com

 1. Generelt
  1. Arrangøren af dette arrangement/stævne kaldes for ”Arrangøren”.
  2. Aftale om tilmelding og betaling til arrangement/stævne indgås mellem dig og Arrangøren.
  3. Turnering.com tilbyder tilmeldings- og betalingsløsningen til brug for dette arrangement/stævne. Turnering.com er alene formidler af tilmeldingen og betalingen mellem dig og Arrangøren. Turnering.com er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen, og påtager sig intet ansvar for arrangement/stævnets indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, mv., idet der henvises til Arrangøren.
  4. Nærværende betingelser (herefter kaldet "Betingelserne") finder anvendelse ved din tilmelding og betaling til arrangement/stævne gennem Turnering.com. Disse betingelser gælder alene tilmelding og betaling til dette arrangement/stævne og du kan ikke regne med at disse Betingelser er gældende for andre arrangementer/stævner, heller ikke selvom de udbydes af samme Arrangør.
  5. Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens og Turnering.com's behandling af dine personlige oplysninger, og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.
  6. Betingelserne skal ved din tilmelding og betaling være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.
 2. Tilmelding
  1. Tilmelding og betaling til dette arrangement/stævne sker på Turnering.com.
  2. Tilmelding til arrangement/stævnet lukker jf. stævnesiden.
  3. En tilmelding er, såfremt der kræves betaling, ikke gyldig såfremt betalingsmetode ikke er modtaget, eller aftale om betaling på anden vis er indgået
 3. Betaling
  1. Prisen for arrangementetstævnet er angivet i Danske kroner (DKK)
  2. Betaling skal ske via en af disse betalingsmetoder: betalingskort, MobilePay.
  3. Tilmeldingen er først endelig, når betalingen er gennemført eller aftale om betaling er indgået, og du har modtaget en kvittering per e-mail.
  4. Såfremt arrangement/stævnet bliver udsolgt i perioden mellem indtastning af antal ønskede deltagere, og til betalingen er gennemført, kan tilmeldingen ikke gennemføres, og betalingen vil blive afvist.
 4. Bekræftelse og adgang til arrangement/stævnet
  1. Når betaling er gennemført, modtager du bekræftelse via e-mail, at du er tilmeldt arrangement/stævnet.
  2. Arrangøren er berettiget til at nægte dig adgang til arrangement/stævnet, såfremt kvittering for tilmelding ikke medbringes eller fremvises, og betalingen vil ikke blive refunderet.
 5. Ændringer fra Arrangørens side
  1. Efter gennemført tilmelding, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet/stævnet. Dette kan være de i arrangementet/stævnet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, force majeure eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangement/stævnet uforholdsmæssigt vanskelig.
  2. Såfremt arrangementet/stævnet må aflyses, tilbagebetales betalingen for deltagelse. Såfremt du har betalt med betalingskort, vil pengene automatisk blive tilbageført hertil. Alternativt vil Arrangøren kontakte dig personligt med henblik på at finde en mulighed for tilbagebetaling af pengene.
  3. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.
  4. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer.
 6. Ændringer fra deltagerens side
  1. Efter gennemført tilmelding, er annullering af eller rettelser i tilmeldingen ikke muligt, medmindre Arrangøren tillader det.
 7. Arrangørens ansvar
  1. Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangement/stævnet.
  2. Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris.
 8. Turnering.com's ansvar
  1. Turnering.com formidler alene tilmelding og betaling for arrangementet/stævner oprettet og afholdt af Arrangøren, og bærer derfor intet ansvar for arrangementet/stævnernes indhold, afholdelsen heraf og eventuelle mangler i denne forbindelse. Turnering.com indgår således ikke i et aftaleforhold med dig.
  2. Arrangøren hæfter således overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet/stævnet.
  3. Såfremt Turnering.com modtager klager fra dig vedrørende afholdelse af arrangementer/stævner eller lignende, sendes disse videre til Arrangøren uden at Turnering.com forholder sig hertil. Du bedes derfor kontakte Arrangøren direkte, såfremt du har klager over eller spørgsmål til arrangement/stævnet.
  4. Turnering.com har intet ansvar overfor dig vedrørende Arrangørens rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement/stævner, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement/stævne. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren.
 9. Ændringer i betingelserne
  1. Efter gennemført tilmelding og betaling kan Betingelserne ikke ændres medmindre ændringen er til din fordel.
  2. Nærværende Betingelser gælder alene for dette arrangement/stævne, og du opfordres altid til at læse disse i sin fulde længde.
  3. Du kan ikke gå ud fra at samme Betingelser er gældende for alle arrangementer/stævner, du kan tilmelde dig via Turnering.com. Da Turnering.com alene er formidler af tilmelding og betaling, er det op til den enkelte Arrangør, hvilke betingelser der skal være gældende for det enkelte arrangement/stævne.
 10. Cookie- og privatlivspolitik
  1. Vi henviser til Turnering.com’s ”Cookie- og privatlivspolitik”, som findes [her].
 11. Fortrydelsesret
  1. I henhold til forbrugeraftaleloven kan forbrugere træde tilbage fra aftaler om fjernsalg.
  2. I henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven er visse aftaler dog undtaget fra fortrydelsesretten. Dette gælder bl.a. forplejninger og tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder sportsarrangementer/stævner, når du på forhånd er oplyst om arrangement/stævnets dato.
  3. Idet arrangement/stævnet er omfattet heraf kan du ikke fortryde tilmeldingen, når den er gennemført, medmindre Arrangøren har givet mulighed for at annullere tilmeldingen, se punkt 6.1 ovenfor.
 12. Indsigelsesordningen (vedrørende forbrugere)
  1. En indehaver af et betalingskort, f.eks. et dankort, har mulighed for at gøre indsigelser mod, at et givent beløb er trukket fra kortholders konto i forbindelse med anvendelse af betalingskortet som betalingsmiddel på internettet.
  2. Forbrugeren kan altid gøre indsigelse, såfremt der er trukket et beløb fra forbrugerens konto via brug af et betalingskort, og forbrugeren kan godtgøre:
   (1) At denne ikke har modtaget varen
   (2) At denne har været udsat for et misbrug af sine kortoplysninger
   (3) At der er trukket et højere beløb, end forbrugeren havde godkendt ved bestillingen
  3. Det er kun i de i stk. 12.2 situation nr. 1-3, at forbrugeren har mulighed for at få det indbetalte beløb retur fra Turnering.com.
  4. Det er tillige en forudsætning, at forbrugerens indsigelser ikke umiddelbart kan tilbagevises som urigtige.
  5. Forud for en indsigelse skal forbrugeren forgæves have kontaktet betalingsmodtageren (i denne situation Turnering.com) med krav om tilbagebetaling af eventuelle udestående beløb. Du kan kontakte Turnering.com på [email protected]
  6. Forbrugeren skal gøre indsigelse ved at henvende sig til udstederen af betalingskortet, hvilket oftest er forbrugerens pengeinstitut. Pengeinstituttet skal hjælpe forbrugeren med at udfylde en indsigelsesblanket, og herefter skal pengeinstituttet uden yderligere stillingtagen til indsigelsen tilbageføre beløbet til forbrugeren.
  7. Ønsker en forbruger at gøre en indsigelse gældende overfor en uautoriseret eller fejlbehæftet betalingstransaktion skal forbrugeren gøre dette hurtigst muligt.
  8. NB! Indløserne af betalinger (Nets/Clearhaus) og bankerne kan have interne frister for hvor lang tid efter pengene er hævet, en indsigelse kan gøres gældende. Kontakt derfor altid dit pengeinstitut eller Nets/Clearhaus hurtigst muligt, hvis du ønsker at gøre en indsigelse gældende.